5g network wireless systems1 560x416 - Do të vijë rrjeti 5G. Po për çfarë shërben?

Brenda pak vitesh të gjithë do të jemi të lidhur me rrjetin më të fuqishëm ndonjëherë. Kjo nuk do të jetë vetëm për internetin, por nëse sot shpenzojmë 1 miliardë euro në minutë në Ëeb, por çfarë do të ndodhë me teknologjinë e re?

A jeni gati për 5G? Teknologjia e re ultra-shpejtë e qasjes në internet premton një revolucion të ri në mënyrën se si punojmë, argëtohemi, komunikojmë, hyjmë në Ëeb. Nuk është vetëm një çështje e shpejtësisë: ndërsa “revolucionet” e mëparshme, për shembull kalimi nga 2G në 3G ose nga 3G në 4G, në fakt rrisnin në shpejtësinë e transmetimit të të dhënave, 5G duket si një ndryshim i vërtetë teknologjik.

Ndryshe nga rrjetet aktuale (2, 3, 4G), të cilat përdorin pajisjet specifike të transmetimit, 5G ofron lidhjen në të gjithë spektrin e frekuencës: kjo nënkupton mundësinë e ofrimit të shërbimeve heterogjene me kërkesa shumë të ndryshme. Çdo shërbim mund të konfigurohet për të përdorur pjesë të ndryshme të rrjetit, në një tërësi të vetme, e cila, nga një këndvështrim praktik, bëhet një lloj rrjeti virtual i dedikuar për atë përdorim specifik.

E gjithë kjo kërkon një teknologji evoluese, e aftë për të garantuar kohëzgjatjen e vonesës më të ulët se 1 milisekond dhe një aftësi të frikshme për të menaxhuar “densitetin” e lidhjeve të njëkohshme (deri në 1 milion pajisje për një kilometër katror).