Botues:PikaCreative

Drejtor: [email protected]

Kryeredaktor: [email protected]

Marketing: [email protected]

Zv. Kryeredaktor: [email protected]

Editorialet: [email protected]

Rozë: [email protected]

Sport: [email protected]

Fotografia: [email protected]

Reklama: [email protected]

Email-i i redaksisë: [email protected]

Adresa: Rr. Pa numer, Nr. 22, 70000 Ferizaj, Kosovë

Tel: 044 983 900

Zhvillimi: PikaCreative