policia e kosoves 600x360 11 560x360 - 357 gjoba për mosrespektim të Ligjit anti-COVID-19 në Ferizaj

Policia e Kosovës po vazhdon të shqiptojë gjoba për gjithë ata që nuk po respektojnë Ligjin anti-COVID-19.

Gjatë vikendit, bazuar në vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me masat mbrojtëse kundër virusit Covid-19, njësitet policore të DRP Ferizaj janë angazhuar maksimalisht nëpër qendrat tregtare dhe lokacionet tjera më të frekuentuara nga qytetarët, duke monitoruar respektimin e masave nga ana e qytetarëve.

Këto masa janë respektuar nga shumica e qytetarëve, falë ngritjes së vet përgjegjësisë qytetare, por janë hasur edhe persona të cilët nuk i kanë përfillur të njëjtat dhe nga ana e zyrtarëve policorë gjatë ditëve të vikendit janë shqiptuar 357 tiketa ndaj personave të cilët nuk i kanë respektuar këto masa të parapara me Ligjin 07/L-006, si dhe janë dhënë 146 vërejtje.

Policia apelon tek qytetarët që t’i respektojnë masat e parapara ligjore me qëllim të ruajtjes së shëndetit të tyre dhe familjarëve të tyre.

Policia e Kosovës do të vazhdojë me përmbushjen e detyrave të saj dhe në çdo kohë dhe çdo vend ku do të hasen personat të cilët nuk i respektojnë masat, ndaj tyre do të veprohet sipas ligjit në fuqi.