12341 560x416 - Cili është kodi postar i Ferizajt ?

Kodi postar i Ferizajt, Kaçanikut, Hani Elezit, Shtime, Shterpcë, Babush, Doganaj

Kodi Postar i Kosovës – 70000 Ferizaj
Qarku Komuna vendbanimi Numri
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 70000
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 1 70010
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 3 70030
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 4 70040
Ferizaj Ferizaj Babush 70510
Ferizaj Ferizaj Doganaj 70520
Ferizaj Kaçanik Kaçanik 71000
Ferizaj Kaçanik Hani Elezit 71510
Ferizaj Shtime Shtime 72000
Ferizaj Shterpcë Shterpcë 73000