35237539 1818333684879125 683723510366863360 n 560x416 - Fjalimi i Kryetarit të Komunës së Ferizajt, Agim Aliu gjatë dëgjimit të parë publik me qytetarët

Fjalimi i Kryetarit të Komunës së Ferizajt, Agim Aliu gjatë dëgjimit të parë publik me qytetarët ku temë e këtij dëgjimi ishte njoftimi mbi punën, të arriturat, sfidat dhe projektet në periudhën 6 mujore qeverisëse të Kryetarit të Komunës, Agim Aliu si dhe Korniza Afatmesme Buxhetore 2019-2021