Ferizaj qyteti1 560x416 - KIPRED prezanton profilin socio-ekonomik të komunave të Ferizajit

Ferizaj, 5 tetor – Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvilime te Politikave (KIPRED) bën prezantimin e Profilit Socio-Ekonomik të Komunave të Regionit të Ferizajit.

Profili përmban të dhëna për strukturën e popullatës dhe lëvizjet demografike, për nivelin dhe strukturën e arsimit, të kulturës dhe sportit, shtrirjen e teknologjisë informative, strukturën religjioze.

Po ashtu përfshinë këtu edhe numrin e objekteve dhe të klerikëve fetarë, ekstremizmin e dhunshëm, nivelin e kriminalitetit, strukturën e popullatës në bazë sipas aktivitetit ekonomik, buxhetet komunale dhe mbështetjen që ato e ofrojnë për e aktiviteteve rinore për Komunën e Ferizajit, të Hanit të Elezit, Kaçanikut, Shtimës dhe Shtërpces.