zeropese.com ... 11 560x416 - KK ‘Kuvendi i Arbërit’ Ferizaj sesionin e radhës i kushtoj profesionit të mjekut!

Klubi i Karrierës ‘Kuvendi i Arbërit’ ka vijuar me projektin e orientimit të nxënësve të Gjimnazit Kuvendi i Arbërit në Ferizaj, kësaj radhe me prezantimin e profesionit të mjekut.

Në këtë sesion mysafir në platformën virtuale ishte Dr. Agon Bislimi. Pjesëmarrës në këtë sesion ishin 100 nxënës të kësaj shkolle, ku me që rast shfrytëzuan rastin t’i parashtrojnë pyetje e të marrin dhe më shumë informacione e detaje për profesionin e mjekut.

Shumë pyetje u parashtruan, dhe doktor Agoni me profesionalizëm u përgjigj në secilën pyetje.