01 3 e1536215630769 - Komuna e Ferizajt po e shqyrton mundësinë e aplikimit të një platforme elektronike të komunikimit digjital