312 560x360 - Ndërprerje të energjisë elektrike në këto vende Ferizaj

Ndërprerje të energjisë elektrike në këto vende Ferizaj

Ferizaj

1.

Në TS 35/10kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujëvara (kodi:40041011) prej ores 09:00 – 21:00

Vendet: Rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi, Barakat.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove te reja.

2.

Në TS 35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sherret (kodi:40040003) prej ores 09:00 – 21:00

Vendet: TS (MBTS),TS ” 14 “,TS ” 14″ (Kulla),TS Ura e Dudit, Rr Epopeja e Jezercit.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove te reja.

13.03.2021

Punime nga palët e treta