download 560x416 - ‘Patrullojmë së Bashku’, policia në Ferizaj, me projekt sensibilizues për pjesëmarrësit në trafik

Bazuar në Strategjinë e Integruar të Policimit të Drejtuar nga Inteligjenca dhe Policimit në Bashkësi, bashkëpunimit me qytetarët, si dhe gjendjen aktuale në komunikacionin rrugor, Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, në bashkëpunim me OJQ ‘’Kuvendi i të Rinjëve të Ferizajt’’ ka filluar të implementojë projektin e përbashkët “ Patrullojmë së Bashku” .

Siç bëhet e ditur në njoftimin e lëshuar nga Policia e Kosovës, qëllimi i implementimit të këtij aktiviteti të përbashkët me shoqërinë civile, është ngritja e bashkëpunimit me qytetarët, si partnerët tanë kryesorë në krijimin e një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët.

Njoftimi i plotë: