w 13 560x416 - Për dy muaj arrestohen 45 persona të dënuar në Ferizaj

Në kuadër të zbatimit të urdhëresave të Gjykatës Themelore, gjatë periudhës kohore tetor- nëntor 2020, njësitet policore të stacioneve në kuadër të Drejtorisë rajonale Ferizaj , kanë arrestuar 45 persona të dënuar nga gjykatat kompetente për vepra të ndryshme penale dhe kundërvajtëse.

Pas kompletimit të dokumentacioneve nga gjykata, personat të cilët ishin në kërkim, janë dërguar në vuajtje dënimi në kohëzgjatje prej 10 ditësh deri 5 vjet.