auto Infinite Road to Transylvania 1 Calin Stan 5ab28719344c7  88015272373561 560x416 - Rrugët e Transilvanisë nga lart

Calin – fotografi që jeton në Rumani, ka bërë një projekt ajror të rrugëve të Transilvanisë.

Nuk ka shumë autostrada në Rumani, por rrugët që çojnë brenda dhe jashtë Transilvanisë janë të mrekullueshme për çdo shofer.

Fotografi i ka dokumentuar këto rrugë nga lart gjatë katër stinëve, sepse së shpejti do të harrohet pasi të hapen autostradat e reja.

Ato duken shumë unike nga lartësia.