Arme1 560x416 - Shtiu me armë gjatë ahengut, i konfiskohet arma