Qyteti i Ferizajt është i pasur me trashëgimi të paluajtshme arkeologjike, arkitektonike, që dëshmojnë jetesën në periudha historike. Por, ai njihet edhe për trashëgiminë e…