x1080 Y8a 780x439 560x416 - Trening për dobësim: Humbni 300 kalori për 15 minuta! (Video)

Korrigjimi i ushqimit nuk është i vetmi, por as mënyrë e mjaftueshme që të humbim kilogramët dhe trupin tonë ta sjellin në gjendje të rregullt.

Për të shpejtuar procesin e dobësimit është e domosdoshme të ushtrojmë. Shpesh arsyetohemi se, për shkak të obligimeve, për trening nuk kemi kohë të mjaftueshme

Ne kemi gjetur mënyrën që kësaj t’i gjejmë zgjidhje. Kemi zbuluar treningun efikas 15-minutash, i cili ju siguron humbje efikase të 300 kalorive në ditë.

Ja se si do t’i humbni:

7 ushtrime të ndryshme të cilat bëhen nga 45 sekonda me 15 sekonda pauzë, përsëriten në dy seri.

Ato e bëjnë treningun i cili është përqendruar në shtrirje të gjithë trupit tonë, njëkohësisht përshpejton djegien e kalorive.

Përshkrimin e hollësishëm të treningut shikojeni në vijim: