auto qiriu kek keds rryma15196692991 560x416 - Vendet që nuk do të ketë rrymë

KEDS-i, të hënë, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës në ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtina

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Me 06.06.2018  në  NS 220/35/10kV Podujeva do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Podujeva 1 (Kodi: 14000001)   nga ora   08:00  deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Skënderbeu, rr.Brigadat (një pjesë) dhe Ujësjellësi i qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet nga firma Monting.

Me 06.06.2018  në  NS 220/35/10kV Podujeva do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovc (Kodi: 14000008)   nga ora   11:00  deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e 4 shtyllave të tensionit të ulët.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Koliq do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliq-Ballaban (Kodi: 14016002)   nga ora   11:00  deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Me 06.06.2018  në  NS 110/35/10kV Palaj do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001)   nga ora   10:00  deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Me 06.06.2018  në  NS 110/35/10kV Palaj do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti(Obiliq) (Kodi: 18024002)   nga ora   11:30  deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti i Obiliq (një pjesë), Mazgit i Epërm dhe i Ulët, rr. Magjistrale Prishtinë-e Mitrovicë, Subotiqi dhe Kijaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Me 06.06.2018  në  NS 110/35/10kV Palaj do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Fidanishte (Kodi: 18024003)   nga ora   13:00  deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fidanishta, Fidanishte Kastriot, Hashanët Kastriot, Elektro monti dhe Palaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Prishtina 2 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 27-Normalja (Kodi: 11000010)   nga ora   11:00  deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Labëria, rr.Ilirida, Bota Sot, gjimnazi “Gjin Gazulli”, Sofalia, Villa Germia, Pishina Gërmia dhe AUK.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi i lidhjeve te  TMRr dhe mbrojtjes rele.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Prishtina 2 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 31 Varrezat e Jahudive (Kodi: 11000013)   nga ora   11:00  deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varret e Jahudive, Rezervoarët, Matiqani dhe Zllatari.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi i lidhjeve të  TMRr dhe mbrojtjes rele.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Koliq do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharbani (Kodi: 14016003)   nga ora   11:00  deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive e linjave 10 kV.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Berivojc do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Koretini (Kodi: 62000017)   nga ora   11:00  deri në ora 15:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koretinë  Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe  Ujësjelëlsi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Rrafshina do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Binqa (Kodi: 61067008)   nga ora   10:00  deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mogillë, Kabash, Rafshinë, Bozovik, Shosharë, Debelldejë dhe Binqë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Klina do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavc (Kodi: 52000002)   nga ora   09:00-12:00 dhe prej ores 15:00-18:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi I  Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova për arsye të vendosjes se konzollave.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 06.06.2018  në  NS 110/35//10kV Peja 1 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Vitomiricë (Kodi: 50000010)   nga ora   10:00  deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit dhe daljeve.

2.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Klina do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Dresniku (Kodi: 52000007)   nga ora   10:30  deri në ora 12:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinë, Dresnik, Dollc dhe Gremnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

3.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Klina do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujëvara (Kodi: 52000008)   nga ora   12:30  deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujëvara

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele

4.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Klina do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllareva (Kodi: 52000009)   nga ora   14:00  deri në ora 15:30

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5 shkolla, Rixheva1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Qabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport dhe Lagjja Buzalla.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

5.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Isniqi do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Bletarija (Kodi: 53057004)   nga ora   11:00  deri në ora 12:30

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bletaria, Pushimorja e fëmijëve dhe fshati Hulaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollim dhe revizionim i sistemeve matëse.

6.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Isniqi do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Demhalilet (Kodi: 53057003)   nga ora   12:30  deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollim dhe revizionim i sistemeve matëse.

7.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Isniqi do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Parketarja (Kodi: 53057002)   nga ora   14:00  deri në ora 15:15

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parketarja, Metaliku-Ukajt, Gogaj AG.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollim dhe revizionim i sistemeve matëse.

8.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Peja 2 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006)   nga ora   12:00  deri në ora 16:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishta 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në Aneks-Stabilimentin.

9.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Istog do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Dubrava (Kodi: 54000006)   nga ora   10:00  deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i Thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogërll, Cerkolez.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave te dëmtuara.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Dragash do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi: 30036008)   nga ora   09:00-12:00 dhe prej ores 15:00-18:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit, Afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në shtrirje të përçuesit sipas projektit ,,Bellobradi” Lot 10 -2017.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Pirana do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Randobrava (Kodi: 30034010)   nga ora   10:00  deri në ora 11:30

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

2.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Pirana do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV –Dalja e Krushes (Kodi: 30034011)   nga ora   11:30  deri në ora 13:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Seperacioni. “10Maji”, Seperacioni. “Agimi”, Separacioni “Isa Rexhepi”, Seperacioni “Arbëria”, Seperacioni “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

3.

Me 06.06.2018  në  NS 110/35/10kV Prizreni 1 do të  ndërprehet:

Dalja 10 kV  Podrumi (Kodi: 30000014)   nga ora   10:00  deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nasheci, Gurshita, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zym.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Gjakova 2 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi: 81000005)   nga ora   15:00  deri në ora 17:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Energjinizimi i TSSH-se 50 kVA.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Xërxe do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Ratkoci (Kodi: 82081006)   nga ora   10:00  deri në ora 13:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

2.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Gjakova 1 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006)   nga ora   11:00  deri në ora 15:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçja e segmentit të vjeter të LP dhe kyçja e segmentit të ri në Nec.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Ferizaj 3 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005)   nga ora   10:00  deri në ora 11:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizim i trafostacionit te ri.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 06.06.2018  në  NS 35/10kV Kaqanik do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Pylltaria (Kodi: 40043004)   nga ora   09:30  deri në ora 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kërbliq, Leskovicë, Drenushë, Rakoc, Sanatori, Llanishta, Gjurgjedell, Runjevë, Hekurudha, Kisi, Lagjja e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i izolatorëve dhe shtrëngim i përçuesve.

2

Më 06.06.2018  në  NS 35/10kV Ferizaj 2 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Kosova petrolli (Kodi: 40041003)   nga ora   09:30  deri në ora 16:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.”G.Terbeshi”,Talinovci  i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhagjerëve dhe Bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Premotimi I shtyllave dhe ndërrimi i bazave të siguresave  të tensionit të lartë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 06.06.2018  në  NS 110/10kV Vushtria 2 do te  ndërprehet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor,(73000004) prej orës 10:30 deri ne orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosjes të ndarësit linjor Bukosh.

Përmbajtjet që i merr Ferizaj24 nga burime tjera nuk i nënshtrohen licencës Creative Commons 1.0, e cila përndryshe është e zakonshme, për përmbajtjet të cilat i plason kjo platformë mediatike. Ju lutemi, konsultohuni me buruesit për marrje të përmbajtjeve të tilla.
Ferizaj24 botohet në www.ferizaj24.info dhe mund të merren në tërësi, sipas licencës Creative Commons 4.0.