5891b927ac1fe30e18037895 560x416 - Në Ferizaj nëna braktis fëmijën e saj