WP 3 560x330 - QKMF në Ferizaj për dy muaj ofroi 4130 shërbime shëndetësore për COVID-19

Mantel-bardhët e QKMF-së në Ferizaj edhe tash kur kanë arritur gjysmë viti angazhimi të pandërprerë në luftë kundër virusit COVID-19, nuk ndiejnë lodhje.

Sistemi i menaxhimit të kësaj situate nga QKMF, po funksionon me kapacitet të plotë, duke ofruar vazhdueshëm shërbime për pacientët me COVID-19.

Për 60 ditë angazhimi në korrik dhe gusht, ekipi i vizitave në shtëpi për personat e infektuar me COVID-19 ka kryer 835 intervenime duke ofruar shërbime shëndetësore, 748 u kryen në tendën e vendosur për këtë qëllim.

Në ordinancat e veçanta krijuar për vizita për pacientët e dyshuar me COVID-19 u realizuan 483 vizita, 979 thirrje telefonike dhe konsulta shëndetësore u realizuan nga numrat emergjentë për të monitoruar dhe këshilluar të infektuarit me COVID-19.

Bashkë me Spitalin Rajonal të Ferizajt u realizuan 802 shërbime radiologjike, 283 analiza laboratorike dhe gjithsej 4130 shërbime shëndetësore nga ekipet mobile dhënë personave të infektuar ose dyshuar me COVID-19.

Të gjitha këto rezultate u arritën në pak ditë nga të palodhshmit punonjës shëndetësorë që nuk po kursejnë asgjë nga vetja në mbrojtje të shëndetit publik.