Të pasurit e një regjimi ushqimor të shëndetshëm, është thelbësor për shëndetin në përgjithësi. Fatkeqësisht njerëzit mbipeshë dhe obezë rrezikojnë më shumë nga diabeti, sëmundjet…