Në kuadër të politikave për arsim gjithëpërfshirës, me nismë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe mbështetjen nga organizata “Save the Children” gjatë ditës…