Në juglindje të Shqipërisë Voskopoja është një prej fshatrave ku kultura, tradita dhe peizazhi unifikohen në mënyrë harmonike për t’i dhënë asaj vlera turistike të përhershme. Por…

Calin – fotografi që jeton në Rumani, ka bërë një projekt ajror të rrugëve të Transilvanisë. Nuk ka shumë autostrada në Rumani, por rrugët që…