Calin – fotografi që jeton në Rumani, ka bërë një projekt ajror të rrugëve të Transilvanisë. Nuk ka shumë autostrada në Rumani, por rrugët që…