Është e vështirë të mos vësh re diçka amerikane në Sojevë. Automjetet ushtarake, flamujt e deri edhe te planet e shtëpive flasin për një vend…