Fillimisht kjo nismë ka qenë iniciativë e përfaqësuesit të kompanisë Aleanet, Bajram Hoxha, ku fillimisht është kërkuar për shfrytëzim Teatri “Adriana Abdullahu” nga KK Ferizaj,…